BGĐ Hyundai Bình Phước tại Hội Nghị Tuyên Dương Tổ Chức Cá Nhân Chấp Hành Chính Sách Thuế

BGĐ Hyundai Bình Phước tại Hội Nghị Tuyên Dương Tổ Chức Cá Nhân Chấp Hành Chính Sách Thuế

Sáng nay, ngày 22/12/2022 Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Auto Bình Phước đã có mặt tham gia tại Hội trường Hội Nghị Tuyên Dương Tổ Chức Cá Nhân Chấp Hành Chính Sách Thuế 2020-2021.

Vinh dự là 1 trong những Doanh Nghiệp chấp hành tốt chính sách thuế, được tuyên dương và nhận bằng khen tại Hội Nghị và những đóng góp các năm qua.

 Hyundai Bình Phước là một trong những doanh nghiệp đóng góp kinh tế không nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Phước . Sau 3 năm đại dịch covid diễn ra, Hyundai Bình Phước đã bước qua những gia đoạn khó khăn và trở nên vững chắc hơn.

Trả lời